SİYAH İNCİLERE VİDEO ÇAĞRISI

Sağlıklı Birey, sağlıklı toplum için "siz de ses verin" diyerek nadir çağrı kampanyasını başlattık. Senin gibi tüm nadir bireyleri bu özel projemize davet ediyor ve "sen de videonu" gönder diyoruz.
 
Videonuzu Göndermek için: 
 

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE ONAM FORMU

Nadir Hastalıklar Ağı’na ileteceğim ve tarafıma ya da yasal temsilcisi olduğunu taahhüt ettiğim çocuğuma ait olan video, fotoğraf, görseller ve beyanlarım ile ilgili işleme (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu “FSEK”) m. 21), çoğaltma (FSEK m. 22), yayma (FSEK m. 23), temsil (FSEK m. 24), umuma iletim (FSEK m. 25) hakkı dâhil tüm mali haklarımı ve umuma arz salahiyeti (FSEK m.14), adın belirtilmesi salahiyeti (FSEK m. 15) ve eserde değişiklik yapılmasını men etmek (FSEK m. 16) şeklinde manevi haklarımın kullanım hakkını (hepsi bir arada “Telif Hakları” olarak anılacaktır) Nadir Hastalıklar Ağı’na süresiz, dünya çapında, bila bedel ve gayr-i kabili rücu olarak devretmekteyim. Böylelikle, bu kayıtlar Nadir Hastalıklar Ağı tarafından uygun görülen mecralarda kullanılabilir.

Eskişehir Web Tasarım