NADİR HASTALIKLARLA YAŞAYAN HANELERİN CEPTEN YAPTIKLARI SAĞLIK HARCAMALARI

 
 
Değerli Katılımcı;
Çalışmanın amacı nadir hastalığa sahip bireylerin ve ailelerinin cepten yaptığı sağlık harcamaları tespit etmek ve hanehalkına (hastanın yaşadığı haneye) ekonomik etkisini belirlemektir. Cepten yapılan harcama var ise sigortanızın karşılamadığı tamamen kendi cebinizden yaptığınız harcamalardır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sizlerden toplanılacak veriler sadece araştırma kapsamında eğitimsel ve bilimsel etkinliklerde kullanılacak, bu bilgiler başka hiçbir amaçla ve başka kişi ya da kurum ile paylaşılmayacak ve gizliliğiniz kesinlikle sağlanacaktır. Ankette bulunan sorulara vereceğiniz yanıtların doğruluğu, araştırmanın niteliği açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, ankette bulunan sorulara doğru yanıt vermenizi rica eder, yardımlarınız için teşekkür ederiz.
**Anket hasta adına, hasta ya da hasta yakını tarafından doldurulabilir.
 
 
 
 

MHP'Lİ TAŞDOĞAN: NADİR HASTALAR İÇİN EVDE İNFÜZYON YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR

MHP Gaziantep Milletvetili Ali Muhittin Taşdoğan, nadir hastalıklardan muzdarip olanların tedavi sürecinin aksadığını belirterek, "Atılması gereken adım, evde infüzyon yöntemlerinin belirlenmesi ve tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasıdır" dedi.

MHP Gaziantep Milletvetili Ali Muhittin Taşdoğan, nadir hastalıklara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, bu hastalıklardan çok büyük oranda çocukların etkilendiğini belirterek, 2019 yılında araştırma komisyonu kurulduğunu anımsattı. Taşdoğan, "Uzun soluklu çözümlere yönelik, milli politikalar geliştirilmesi çözümü geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanı ardından COVİD-19 salgınına odaklanılmıştır. Tedavi gören ve nadir hastalıklara sahip olan hastalar, tedaviye erişimde güçlük yaşamıştır" dedi.

 

"YÖNTEMLER BELİRLENMELİDİR"

Taşdoğan, nadir görülen hastalıklardan muzdarip hastaların iki haftada bir damar yoluyla ilaç almaları gerektiğini ancak özellikle kırsal kesimde yaşayan hastaların tedavilerinin kesintiye uğradığını belirtti. Meclis Araştırma Komisyonu'nun 11 Mart 2020 tarihinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a nadir görülen hastalıkların tedavisine ilişkin atılması gereken adımları içeren bir rapor sunduğunu söyleyen Taşdoğan, "Atılması gereken adım, evde infüzyon yöntemlerinin belirlenmesi ve tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasıdır" dedi.

 

"KAPSAMLI HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMALIDIR"

Gelişmiş ülkelerde evde infüzyon tedavisinin sağlık sigortası kapsamında yapıldığını belirten Taşdoğan, "infüzyon tanımlanmadan önce de kapsamlı değerlendirilmelidir. Hastanın evde tedavi alabilmesi için kapsamlı bir hasta değerlendirilmesi yapılmalıdır. Dünyadaki iyi uygulama örnekleri de göz önüne alınarak doğabilecek mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri içinde değerlendirilmesini önemsiyoruz" dedi. Soru üzerine Taşdoğan, tedaviler için büyük bütçeler gerekmediğini vurguladı.

 

DUYURULAR
Eskişehir Web Tasarım